bootstrap themes

Legislativa

  • V České republice se přistoupilo k legislativní úpravě řešení radonové problematiky v roce 1991. Tehdy byla vydána vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů, která zdůraznila význam preventivní ochrany u nově stavěných objektů a zastřešila řešení ozdravných opatření u starších objektů za pomoci finančního příspěvku státu.
  • Od července roku 2002 tvoří legislativní rámec řešení radonové problematiky příslušné paragrafy tzv. atomového zákona, tj. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Dnem 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcí předpisy – zejména vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně.
  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost. Jedná se o provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, což mohou vykonávat jen subjekty s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Adresa

Žižkovo náměstí 137
271 01 Nové Strašecí

Kontakt

Email: jiri.ballada@cmail.cz
Telefon: +420 606 917 348 
IČO: 71743090

Provozní doba

pondělí - neděle

Facebook