bootstrap theme

Pedologický průzkum

Zpracujeme vám žádost o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 41/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Nový právní předpis ukládá stavebníkům povinnost podat žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Součástí žádosti je zejména:

  • pedologický průzkum
  • bilance skrývky
  • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Adresa

Žižkovo náměstí 137
271 01 Nové Strašecí

Kontakt

Email: jiri.ballada@cmail.cz
Telefon: +420 606 917 348 
IČO: 71743090

Provozní doba

pondělí - neděle

Facebook